ติดต่อเรา

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
mail icon
ที่อยู่ : 223/53 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

mail icon
อีเมล
telephone icon
โทรศัพท์

ติดตามเราบนโซเชียลได้ที่

แผนที่กราฟิก
แผนที่กราฟิก
จะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ ใช้เบอร์ 02-361-5494 ติดต่อลูกค้า
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือส่งเสริมการขายต่างๆ หรือเพื่อการวิจัยตลาด ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดตามการใช้บริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัท หรือกลุ่มบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่บริษัทหรือกลุ่มบริษัท