วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

    "APCS และบริษัทในเครือของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการจัดการทางวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง ตลอดจนให้บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

 

ภารกิจ

  เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนโครงการ
 
  มีพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจร
 
  เพื่อสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 
  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน